نظرسنجی
نظرسنجی تامین کنندگان

درخواست

تامین کنندگان محترم :

با آرزوی تداوم و استمرار همكاری فیمابین به استحضار میرساند كه شرکت آلیاژگستر هامون در راستای ارتقاء كیفیت همکاری و تحکیم روابط با تأمین کنندگان مواد اولیه و ملزومات خود ، نظرخواهی از تأمین کنندگان را در دستور كار خود قرار داده و اعتقاد راسخ دارد كه نظر شما می تواند نقش بسیار مهمی را در بهبود زمینه های همكاری ایفاء نماید. لذا خواهشمند است با پاسخ گویی دقیق به سوالات زیر ما را در رسیدن به اهدافمان یاری نمایید