تاریخچه شرکت
گاه شمار
معرفی کلی و تاریخچه آلیاژ گستر هامون

 • 1401/10/01
  افزایش ظرفیت تولید به 23 هزار تن
  ارتقاء توان تولیدی از طریق ساخت کوره دوم فروسیلیس
 • 1397/08/15
  تولید کوردوایر
  شروع تولید خط 1200 تنی تولید کوردوایر فروسیلیکومنیزیم
 • 1399/07/30
  تثبیت برند و سهم بازار
  ارتقاء سهم بازار از طریق تثبیت و بهبود کیفیت
 • 1398/07/15
  توسعه صادرات
  توسعه صادرات انواع محصولات به کشورهای آسیایی و اروپایی
 • 1395/06/30
  تولید فروسیلیکو منیزیم
  راه اندازی خطوط تولید 2000 تنی فروسیلیکومنیزیم
 • 1394/04/05
  شروع تولید در کارخانه
  شروع بهره برداری و تولید کارخانه با طرفیت اسمی 5 هزار تن
 • 1392/04/01
  ثبت و شروع به کار شرکت
  ثبت شرکت در دفاتر قانونی